מ"ג מלכים א ו טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבן את עשרים אמה מירכותי [מירכתי] הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּבֶן אֶת עֶשְׂרִים אַמָּה מירכותי [מִיַּרְכְּתֵי] הַבַּיִת בְּצַלְעוֹת אֲרָזִים מִן הַקַּרְקַע עַד הַקִּירוֹת וַיִּבֶן לוֹ מִבַּיִת לִדְבִיר לְקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּ֩בֶן֩ אֶת־עֶשְׂרִ֨ים אַמָּ֜ה מירכותי מִֽיַּרְכְּתֵ֤י הַבַּ֙יִת֙ בְּצַלְע֣וֹת אֲרָזִ֔ים מִן־הַקַּרְקַ֖ע עַד־הַקִּיר֑וֹת וַיִּ֤בֶן לוֹ֙ מִבַּ֣יִת לִדְבִ֔יר לְקֹ֖דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את עשרים אמה מירכתי הבית" - עשרים שהן מסוף ההיכל והלאה והעשרים שבסוף הבית הן של בית הכפורת (דהיינו קדשי הקדשים)

"עד הקירות" - עד התקרה עשה קיר ארז לכסות קיר האבן לטוח עליו זהב

"ויבן לו" - אותם עשרים אמה

"מבית לדביר" - לפנים ממחיצת אמה טרקסין המפסקת בין ארבעים לעשרים ואותה מחיצה קרויה דביר

"לקדש הקדשים" - הבדילן לאותן עשרים אמה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויבן לו מבית לדביר" - עכשיו בא לומר מה שהיה משמש אותו החלל ואמר שמבית לדביר רצה לומר מבפנים להמחיצה בנה להיות קודש הקדשים

"ויבן את עשרים אמה" - רצה לומר חלל העשרים אמה שהיה בסוף הבית למערבה בנה גם אותה בצלעות ארזים מהקרקע עד קירות הסיפון כמו ההיכל

מצודת ציון

"מירכתי" - בסוף

"לדביר" - היא המחיצה המפסקת בין ההיכל לבין קדש הקדשים