מצודות על ישעיהו מ יט

<< | מצודות על ישעיהופרק מ' • פסוק י"ט | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הפסל" - וכי תדמו לו את הפסל אשר האומן התיכו ממתכת והצורף ירדד עליו את הזהב ממעל והצורף יעשה בו שלשלאות כסף למושכו בהם כי ממקומו לא ימיש 

מצודת ציון

"הפסל" - כן נקרא הצורה הנעבדת

"נסך" - ענין התכה וכן אלהי מסכה (שמות לד)

"חרש" - אומן

"ירקענו" - ענין שטיחה ורדוד כמו כסף מרוקע (ירמיהו י)

"ורתקות" - שלשלאות כמו עשה הרתוק (יחזקאל ז)