מצודות על ישעיהו מ ג

| מצודות על ישעיהופרק מ' • פסוק ג' | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ישרו בערבה" - עשו בערבה דרך ישרה לאלהינו כי הוא ילך לפניהם

"קול קורא" - כאלו קול מכריז ואומר פנו במדבר דרך ה' להשיב בו בני הגולה 

מצודת ציון

"פנו" - ענין הסרת המכשול וכן ואנכי פניתי הבית (בראשית כד)

"ישרו" - מלשון ישר ושוה

"בערבה" - ענינו כמו מדבר

"מסלה" - דרך כבושה