מצודות על ישעיהו מ יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק מ >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"כרועה" - כמו הרועה המרעה עדרו בנחת ומקבץ הטלאים בזרועו לא במקל ונושאם בחיקו הקטנות שבהם מנהל בנחת כן יוליכם המקום בנחת בשובם מהגולה

מצודת ציון

"יקבץ" - יאסף

"עלות" - קטנות והוא מלשון עולל ויונק

"ינהל" - ענין הנהגה בנחת וכן אתנהלה לאטי (בראשית לג)