מצודות על ישעיהו מ יב

<< | מצודות על ישעיהופרק מ' • פסוק י"ב | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ישעיהו מ', י"ב:

מִי־מָדַ֨ד בְּשׇׁעֳל֜וֹ מַ֗יִם וְשָׁמַ֙יִם֙ בַּזֶּ֣רֶת תִּכֵּ֔ן וְכָ֥ל בַּשָּׁלִ֖שׁ עֲפַ֣ר הָאָ֑רֶץ וְשָׁקַ֤ל בַּפֶּ֙לֶס֙ הָרִ֔ים וּגְבָע֖וֹת בְּמֹאזְנָֽיִם׃


 

מצודת ציון

"בשעלו" - באגרופו וכן בשעלי שעורים (יחזקאל יג)

"בזרת" - שם מדה חצי אמה וכן זרת ארכו (שמות כז)

"תכן" - מלשון הכנה

"וכל" - ענין מדידה כי וימודו בעומר (שם יז) ת"א וכלו

"בשליש" - שם מדה גדולה וכן ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ')

"בפלס" - כן נקרא מטה המשקל המסומן לדעת משקל הדבר הנשקל וכן פלס ומאזני משפט (משלי יז)

"במאזנים" - הוא כף המשקל 

מצודת דוד

"מי מדד" - ר"ל מי כמוהו היודע עומק המים כאלו מדד באגרופו ויודע רוחב השמים כאלו תכן מדתו בזרת ויודע מדת עפר הארץ כאלו מדדם בשליש ויודע משקל ההרים כאלו שקלם בפלס ומאזנים וכאומר היודע כל אלה יוכל הוא לעשות את זאת