מצודות על ישעיהו מ י

<< מצודות על ישעיהו • פרק מ >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"שכרו אתו" - שכר המעשה מזומנת עמו לשלם לכ"א כגמולו

"ופעולתו" - שכר הפעולה מזומנת לפניו והוא כפל ענין במ"ש

"וזרועו משלה לו" - ר"ל לא יהיה צריך לעזרת זולתו

"בחזק" - בכח ובגבורה