מצודות על ישעיהו מ טו

<< | מצודות על ישעיהופרק מ' • פסוק ט"ו | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הן איים" - איי הים ישליך כאבק דק וכאומר ואם כן הוא איך יעמדו למולו למחות בידו מלהוציא את ישראל מתוכם

"וכשחק מאזנים נחשבו" - בעיני המקום חשובים הם כאבק הנשחק מעפוש מאזני נחושת אשר יוצאים ממנה בנפיחה קלה

"הן גוים" - גבורת העכו"ם נחשב למולו כטפה המרה הנוטף משולי הדלי שהוא דבר מועט מול מימי הדלי 

מצודת ציון

"כמר מדלי" - הכלי ששואבים בו מים נקרא דלי וכן ותבאנה ותדלנה (שמות ב)ור"ל שאיבה עם הדלי והטפה הנופלת מאחורי הדלי היא מרה בעבור עפוש הדלי מאחוריו

"וכשחק" - מלשון שחיקה וטחינה כמו ושחקת ממנה הדק (שם ל)

"כדק" - כאבק דק

"יטול" - ישליך וכן ויטילו את הכלים (יונה א)