מצודות על ישעיהו מ כו

<< | מצודות על ישעיהופרק מ' • פסוק כ"ו | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מי ברא אלה" - הכוכבים והמזלות הנראים במרום ומי הוא המוציא בכל יום צבא מרום במספר אחד

"לכלם" - לכל כוכב קרא בשם הנאה והראוי לו וכאומר הלא ה' עושה כל אלה

"מרוב אונים" - בעבור רוב האון ואמצות הכח שיש לו לכן לא נעדר אחד מהם כל ימי עולם כי מתחלה עשאן שיהיו קיימין לעולם 

מצודת ציון

"אונים" - ענין כח כמו ואונו בשרירי בטנו (איוב מ)

"ואמיץ" - ענין חוזק

"איש" - ר"ל אחד מהם

"נעדר" - ענין חסרון כמו אחת מהנה לא נעדרה (לעיל לד)