מצודות על ישעיהו כו יז

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"כמו הרה" - ר"ל וכה יאמרו בתפלתם הנה כמו אשה הרה אשר תקריב ללדת שאז תאחזה חלחלה ותזעק בעבור ייסורי חבלי הלידה כן היינו גם אנחנו חלים ורועדים מפני זעמך

מצודת ציון

"תחיל" - מלשון חיל וחלחלה

"בחבליה" - הם מכאובי הלידה כמו שמה חבלתך אמך (שיר השירים ח)

"מפניך" - ענין כעס וזעם כמו פני ה' חלקם (איכה ד)