מצודות על ישעיהו כו ט

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"אף רוחי בקרבי" - ר"ל כל עוד שרוחי בקרבי אשחר ואדרוש לך

"כי כאשר וגו'" - ר"ל כי אמרתי גם המשפט לטובה היא כי כאשר יבוא משפט בארץ אז יושבי תבל למדו צדק ועזבו הרשע מפחד המשפט הבא

"נפשי אויתיך" - נפשי תאוה לך בלילה היא עת שמחשבת האדם פנויה ממחשבות הטורדות

מצודת ציון

"אויתיך" - מלשון תאוה

"אשחרך" - ענין דרישה כמו שוחר טוב (משלי יא)

"תבל" - כן נקרא מקום המיושב