מצודות על ישעיהו כו ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"בטחו בה'" - כאלו מזרזים אלה לאלה ואומרים בטחו בה' עד עולם כי בו תלוי חוזק עוה"ז ועוה"ב והכל בא ממנו ית'

מצודת ציון

"עדי עד" - עד עולם וכן שוכן עד (לקמן כז)

"צור" - ענין חוזק