מצודות על ישעיהו כו ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"ישפילנה" - וכן ישפיל אותה עוד עד הארץ ועד העפר וכפל הדבר במ"ש לפי מרבית ההשפלה

"קריה" - וכן השפיל כל קריה חזקה

"כי השח" - הוא השפיל הכשדים אשר ישבו ברום המעלה

מצודת ציון

"השח" - ענין השפלה

"מרום" - מלשון רום וגבוה

"קריה" - עיר

"נשגבה" - חזקה