מצודות על ישעיהו כו ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"תאות נפש" - תאות כל נפש היתה להזכיר לנו שמך ולומר לנו דבר מאתך

"לשמך ולזכרך" - היא היא כי בשם יזכר וכפל בשמות נרדפים

"אף אורח משפטיך" - אף בבוא לנו אורח משפטיך לייסר אותנו ביסורי הגולה עכ"ז קוינו לך ולא היינו מתייאשים מן הגאולה