מ"ג ישעיהו כו יז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה

מנוקד: כְּמוֹ הָרָה תַּקְרִיב לָלֶדֶת תָּחִיל תִּזְעַק בַּחֲבָלֶיהָ כֵּן הָיִינוּ מִפָּנֶיךָ יְהוָה.

עם טעמים: כְּמ֤וֹ הָרָה֙ תַּקְרִ֣יב לָלֶ֔דֶת תָּחִ֥יל תִּזְעַ֖ק בַּחֲבָלֶ֑יהָ כֵּ֛ן הָיִ֥ינוּ מִפָּנֶ֖יךָ יְהוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמו הרה תקריב ללדת וגו'" - כן היינו מפניך רואים אנו צרות מתחדשים וסבורים אנו שהם מיני סימני ישועה וגאולה לפי שאנו מובטחים ליגאל מתוך צוקה וצרה כיולדה זו

"מפניך" - מפני גזירותיך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כמו הרה", בעת אשר "תקריב ללדת" שאז "תחיל ותזעק בחבליה" הגדולים "כן היינו מפניך" שהבאת לנו חבלים גדולים כאילו קרבה זמן הלידה והישועה, הגם שהישועה לא באה, בכל זאת לא אבדנו תקותנו, כי אז.


ביאור המילות

"תקריב ללדת". מצאנו בשלשה מקומות פעל קרב בהפעיל והוא עומד, פה, (בראשית יב יא) ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה. (שמות יד יו"ד) ופרעה הקריב, ובזה נמצא לחז"ל דרוש שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים. והנכון, שהקריב בהפעיל מורה העתקת התנועה, שהולך ומתקרב ועדן לא הגיע אל מקום חפצו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמו הרה" - ר"ל וכה יאמרו בתפלתם הנה כמו אשה הרה אשר תקריב ללדת שאז תאחזה חלחלה ותזעק בעבור ייסורי חבלי הלידה כן היינו גם אנחנו חלים ורועדים מפני זעמך

מצודת ציון

"תחיל" - מלשון חיל וחלחלה

"בחבליה" - הם מכאובי הלידה כמו שמה חבלתך אמך (שיר השירים ח)

"מפניך" - ענין כעס וזעם כמו פני ה' חלקם (איכה ד)