מצודות על ישעיהו כו יג

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"לבד בך" - אבל לא שמענו אליהם כי בך לבד נזכיר שמך לומר שאתה לבדך נקרא אלהים ואין מי לשתף עמך

"ה' אלהינו וגו'" - הוא דרך רצוי לומר ראוים אנו לשלום כי הלא אדונים רצו למשול בנו בדבר שהוא זולתך ר"ל שלא כרצונך כי רצו לכוף אותנו על העכו"ם

מצודת ציון

"בעלונו" - ענין אדון ומושל כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"זולתך" - כמו בלעדיך