מצודות על ישעיהו כו י

<< מצודות על ישעיהו • פרק כו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"ובל יראה" - ואינו מסתכל בגאות ה' ר"ל חושב שבא במקרה ולא מעשה ה' המה שמתגאה לשלם גמול

"בארץ נכחות יעול" - עם כי הוא בארץ ששבו לעשות נכחות ונוסרו בעבור המשפט הבא הנה הרשע הזה לא כן יעשה כי יאחז דרכו לעול עוד

"יוחן רשע" - ר"ל וכי מהדין שיוחן הרשע הלא בל למד צדק אף מיראת המשפט

מצודת ציון

"יוחן" - מלשון חנינה וחסד

"נכחות" - ענין ישרות כמו נכוחים למבין (שם ח)

"יעול" - מלשון עול