מ"ג ישעיהו כו י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה

מנוקד: יֻחַן רָשָׁע בַּל לָמַד צֶדֶק בְּאֶרֶץ נְכֹחוֹת יְעַוֵּל וּבַל יִרְאֶה גֵּאוּת יְהוָה.

עם טעמים: יֻחַ֤ן רָשָׁע֙ בַּל־לָמַ֣ד צֶ֔דֶק בְּאֶ֥רֶץ נְכֹח֖וֹת יְעַוֵּ֑ל וּבַל־יִרְאֶ֖ה גֵּא֥וּת יְהוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יוחן רשע בל למד צדק" - וכי יש לך לחון את עשו הרשע אשר דר בין שני צדיקים ולא למד צדק בארץ בארץ נכוחות ירושלים ובית המקדש יעול לשלול ולבוז ולהשחית

"ובל יראה גאות ה'" - לא חשב בעיניו גדלך וגאותך ובל יראה ל' רגילות ותמידות לא ראה לא חשב כמו ככה יעשה איוב (איוב א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יחן", אבל עקר שאלתי הוא איך "יחן רשע?" למה הרשע מצליח? ומבאר כי משני טעמים ראוי שיענש הרשע,

  • א) מצד עצמו לתת לו כרשעתו, ובשגם בשאין מענישים אותו מוסיף והולך ברשע, ועז"א איך יוחן רשע הלא עי"ז "לא למד צדק" רק מרשיע והולך,
  • ב) מצד אחרים שעי"ז רבים מתמוטטים מיראת ה', ועז"א הלא "בארץ" שעשו בה "נכחות" עד עתה "יעול" גורם שיעשו עולה ויסורו מן הצדק באופן שמחטיא את הרבים ולמה "בל יראה גאות ה'?" שיש שופט הגומל לרשע כרשעתו?:


ביאור המילות

"נכחות יעול". בארתי לקמן (נט יד) כי נכוחה פורט על ענינים שבין אדם למקום, והמטה עקלקלותיו מנכח ה' מלכוין דרכיו נגדו נקרא מעול, עיי"ש, והוא מגביל נגד צדק שפורט דוקא דברים שבין אדם לחברו, כנ"ל (א' כא). ור"ל בל למד צדק, בין אדם לחברו. בארץ נכחות יעול, בין אדם למקום:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובל יראה" - ואינו מסתכל בגאות ה' ר"ל חושב שבא במקרה ולא מעשה ה' המה שמתגאה לשלם גמול

"בארץ נכחות יעול" - עם כי הוא בארץ ששבו לעשות נכחות ונוסרו בעבור המשפט הבא הנה הרשע הזה לא כן יעשה כי יאחז דרכו לעול עוד

"יוחן רשע" - ר"ל וכי מהדין שיוחן הרשע הלא בל למד צדק אף מיראת המשפט

מצודת ציון

"יוחן" - מלשון חנינה וחסד

"נכחות" - ענין ישרות כמו נכוחים למבין (שם ח)

"יעול" - מלשון עול