מצודות על ישעיהו יג כא

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ורבצו שם" - לגודל השממון ירבצו שם חיות היער

מצודת ציון

"ציים אוחים" - שמות מיני חיות

"בנות יענה" - שם עוף בת היענה

"ושעירים" - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם וכן ושעיר על רעהו יקרא (לקמן לד)

"ירקדו" - ענין קפיצה ודלוג