מצודות על ישעיהו יג ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"איש אל רעהו" - בני בבל יתמהו זה מול זה על הצובאים עליהם כי יהיו פניהם צהובים כלהבת אש

"יאחזון" - יאחז אותם צירים וחבלים וכאשת לידה יחילון

"ונבהלו" - יהיו בהולים ופחודים

מצודת ציון

"צירים" - הם יסורי אשה הכורעת לילד שצירי דלתי בטנה מתפרקין להפתח וכן כי נהפכו עליה ציריה (שמואל א ד)

"וחבלים" - גם הוא ענין מכאובי לידה כמו חבלי יולדה (הושע יג)

"יחילון" - מלשון חיל וחלחלה