מ"ג ישעיהו יג כא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם

מנוקד: וְרָבְצוּ שָׁם צִיִּים וּמָלְאוּ בָתֵּיהֶם אֹחִים וְשָׁכְנוּ שָׁם בְּנוֹת יַעֲנָה וּשְׂעִירִים יְרַקְּדוּ שָׁם.

עם טעמים: וְרָבְצוּ־שָׁ֣ם צִיִּ֔ים וּמָלְא֥וּ בָתֵּיהֶ֖ם אֹחִ֑ים וְשָׁ֤כְנוּ שָׁם֙ בְּנ֣וֹת יַֽעֲנָ֔ה וּשְׂעִירִ֖ים יְרַקְּדוּ־שָֽׁם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ציים" - תירגם יונתן תמון הם נמיות (מרטרינ"ש בלע"ז)

"אוחים" - לא ידעתי מה מין חיה הם אוחים לשון קוצים וחוחים ודרדרים

"ושעירים" - שדים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ורבצו", מצייר ענינה כמדינה מיושבת שדרך להמצא בני אדם הדרים בבתים ובהמות הרובצים בשדות ועופות השוכנים על האילנות וילדים קטנים מרקדים ברחובות, נגד בהמות הרובצות אומר כי ירבצו ציים, נגד הגרים בבתים אומר כי יהיו אוחים מין קוף תחת אדם, נגד העופות השוכנים (כי לשון שכינה בא על עופות), אומר כי יהיו בנות יענה והמרקדים יהיו שעירים:


ביאור המילות

"ורבצו". פעל רבץ בא תמיד על הבהמות, ופעל שכן בא על העופות לרוב, (בראשית ג' כד, לקמן לד יא, יחזקאל יז כג, לא יג, לב ד', תהלות נה ז', קד יב):

"ואוחים". מין קוף בעל זנב:

"וציים". מלשון ציה, בעל חי שלא ימצא רק במדבר ציה ולא יכנע לעולם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ורבצו שם" - לגודל השממון ירבצו שם חיות היער

מצודת ציון

"ציים אוחים" - שמות מיני חיות

"בנות יענה" - שם עוף בת היענה

"ושעירים" - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם וכן ושעיר על רעהו יקרא (לקמן לד)

"ירקדו" - ענין קפיצה ודלוג