מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְרָבְצוּ שָׁם צִיִּים וּמָלְאוּ בָתֵּיהֶם אֹחִים וְשָׁכְנוּ שָׁם בְּנוֹת יַעֲנָה וּשְׂעִירִים יְרַקְּדוּ שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְרָבְצוּ־שָׁ֣ם צִיִּ֔ים וּמָלְא֥וּ בָתֵּיהֶ֖ם אֹחִ֑ים וְשָׁ֤כְנוּ שָׁם֙ בְּנ֣וֹת יַעֲנָ֔ה וּשְׂעִירִ֖ים יְרַקְּדוּ־שָֽׁם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ציים" - תירגם יונתן תמון הם נמיות (מרטרינ"ש בלע"ז)

"אוחים" - לא ידעתי מה מין חיה הם אוחים לשון קוצים וחוחים ודרדרים

"ושעירים" - שדים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ציים אוחים" - שמות מיני חיות

"בנות יענה" - שם עוף בת היענה

"ושעירים" - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם וכן ושעיר על רעהו יקרא (לקמן לד)

"ירקדו" - ענין קפיצה ודלוג 

מצודת דוד

"ורבצו שם" - לגודל השממון ירבצו שם חיות היער

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורבצו", מצייר ענינה כמדינה מיושבת שדרך להמצא בני אדם הדרים בבתים ובהמות הרובצים בשדות ועופות השוכנים על האילנות וילדים קטנים מרקדים ברחובות, נגד בהמות הרובצות אומר כי ירבצו ציים, נגד הגרים בבתים אומר כי יהיו אוחים מין קוף תחת אדם, נגד העופות השוכנים (כי לשון שכינה בא על עופות), אומר כי יהיו בנות יענה והמרקדים יהיו שעירים:

ביאור המילות

"ורבצו". פעל רבץ בא תמיד על הבהמות, ופעל שכן בא על העופות לרוב, (בראשית ג' כד, לקמן לד יא, יחזקאל יז כג, לא יג, לב ד', תהלות נה ז', קד יב):

"ואוחים". מין קוף בעל זנב:

"וציים". מלשון ציה, בעל חי שלא ימצא רק במדבר ציה ולא יכנע לעולם: