מצודות על ישעיהו יג כ

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ולא יהל" - אף הערבי השוכן באהלים על פני השדה לא יטה שם אהלו לגודל השממון

"לא ירביצו שם" - את מקניהם

"לא תשב" - לא תהיה מיושבת עד עולם ולא תשכון לא תהיה שכונה מבני אדם עד סוף ימי הדורות וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"יהל" - כמו יאהל ונפלה האל"ף וכן ולעמשא תמרו (שמואל ב יט) ומשפטו תאמרו

"ירבצו" - ענין השכיבה לנוח