מצודות על ישעיהו יג י

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"בצאתו" - עם כי אז נרגש ביותר הבהקת אורו

"לא יהלו אורם" - מרוב הצרה ידמה להם שאין אורם מזהיר

מצודת ציון

"וכסיליהם" - מזלות השמים וכן כסיל וכימה (איוב ט)

"יהלו" - יזהירו כמו בהלו נרו (שם כט)

"יגיה" - ענין הארה כמו וה' יגיה חשכי (שמואל ב כב)