מצודות על ישעיהו יג יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"על בנים" - ר"ל בנים קטנים

"ופרי בטן" - עוללים דקים

"וקשתות" - הקשתות של אנשי פרס ומדי תבקענה את נערי בבל בחיציהם אשר יורו עליהם

מצודת ציון

"תחוס" - ענין חמלה כמו יחוס על דל (תהלים עב)