מצודות על ישעיהו יג יג

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ותרעש הארץ" - מחרדת מפלת בבל ירעשו יושבי הארץ ביום בוא עברת ה' וחרון אפו

"על כן" - בעבור הרעה הבאה על בבל ארגיז צבא השמים בהפילי שרה של בבל שאין הקב"ה נפרע מן האומה עד שמפיל שרה תחילה כמ"ש (לקמן כד) יפקוד ה' על צבא מרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה באדמה

מצודת ציון

"ארגיז" - ענין רעדה כמו רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

"בעברת" - מלשון עברה וזעם