מצודות על ישעיהו יג ב

<< מצודות על ישעיהו • פרק יג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"הניפו יד" - לרמז להם שימהרו ללכת ויבואו בפתחי נדיבי בבל

"על הר נשפה" - הרימו נס על הר גבוה שיהא נראה למרחוק וקראו בקול רם לאנשי פרס ומדי

מצודת ציון

"נשפה" - ענין גבהות כמו אפתח על שפיים (נהרות לקמן מא)

"פתחי" - בפתחי

"נדיבים" - כן יקראו בעלי העושר כי ע"פ רוב המה נדיבי לב