מצודות על ירמיהו מד ח

<< מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ולחרפה" - כולם יחרפו אתכם

"לקללה" - יאמרו בקללתם שיהיו כמותכם

"להכעיסני" - עכשיו יפרש במה עושים רעה לעצמם לאמר במה שאתם מכעיסים אותי במעשי ידיכם וגו'