מצודות על ירמיהו מד כו

<< מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"בכל ארץ מצרים" - אבל פליטי החרב מתי מספר הם יאמרו חי ה' כשישובו לארץ יהודה

"אומר" - שיהיה אומר בשבועתו חי ה'

"אם יהיה עוד שמי נקרא וגו'" - ר"ל לא אאריך עוד אפי עד שישובו ויקראו בשמי כי כל אנשי יהודה הבאים למצרים יתמו מן העולם עד לא ישובו