מצודות על ירמיהו מד יב

<< מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"לאלה וגו'" - ישבעו בהם ויתמהו על מפלתם ויפלו בהם קללותיהם ויחרפו אותם

"ותמו כל" - כולם יכלו

"ולקחתי" - ר"ל אקחם אל הרעה

מצודת ציון

"ותמו" - ענין כליון והשלמה

"לאלה" - ענין שבועה

"לשמה" - לתמהון