מצודות על ירמיהו מד יד

<< מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ולשוב" - ולחזור לארץ יהודה אשר המה מצפים ומרוממים ומבטיחים את נפשם לשוב לשבת שמה הנה לא כן יהיה כי לא ישובו כי אם הפליטים מחרב האויב והוא מקרא קצר ויובן החסרון מעצמו

"ולא יהיה פליט" - לא ישאר מהם במצרים שארית מה

מצודת ציון

"פליט ושריד" - הצלה ושארית

"מנשאים" - ענין הרמה ור"ל מבטיחים

"פליטים" - נמלטים ומוצלים