מצודות על ירמיהו מד ב

<< מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • מצודת ציון

"והנם" - הנה הם

"חרבה" - מלשון חורבן