מצודות על ירמיהו מד ו

מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כיום הזה" - שהנם חרבים

"ותתך" - ובעבור זה שפכה חמתי

מצודת ציון

"ותתך" - ענין הרקה ושפיכה