מצודות על ירמיהו לח יא

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"וישלחם" - הורידם אל ירמיהו על ידי חבלים ולא זרקם למטה למען לא יטבעו בטיט גם המה

"אל תחת האוצר" - מקום ימצא שם בגדים שחקים ובלוים

"בלוי סחבות" - בגדים בלוים הראוים לגררם להשליכם אל החוץ

"ובלוי מלחים" - בגדים בלוים הנשחתים

"בידו" - ר"ל עמו וברשותו  

מצודת ציון

"בלוי" - מלשון בליה ורקבון

"סחבות" - ענין גרירה והמשכה בארץ כמו סחוב והשלך (לעיל כב)

"מלחים" - ענין השחתה כמו כי שמים כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"וישלחם" - ענין הושטה