מצודות על ירמיהו לח כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"הדבר" - הדברים שהיה מדבר עם המלך לא היה נשמע לשום אדם לזה האמינו לו כי לא היה מי יוכל להכחישו

"ויחרישו ממנו" - שתקו ממנו ולא עשו לו מאומה רע כי האמינו לו  

מצודת ציון

"ויחרישו" - שתקו כמו ואם החרש יחריש (במדבר ל)