מצודות על ירמיהו לח ב

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"וחיה" - ישאר חי

"לשלל" - כאילו שלל נפשו להחזיקה לעצמו

"אל הכשדים" - למסור עצמו בידם  

מצודת ציון

"לשלל" - ענין בזה