מצודות על ירמיהו לח ט

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"וימת תחתיו" - ר"ל ואם כוונתם שימות ולא יתנבא עוד להיות מרפא את ידי אנשי המלחמה עכ"ז יניחו לו והוא מעצמו ימות במקומו מפני הרעב כי אין עוד לחם בעיר

"הרעו" - ר"ל כל מה שעשו את ירמיהוו עשו רע ואף כי את אשר השליכוהו אל הבור  

מצודת ציון

"הרעו" - מלשון רע

"תחתיו" - במקומו