מצודות על ירמיהו לח יד

מצודות על ירמיהו • פרק לח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"שואל אני אותך דבר" - ר"ל מה דבר ה' ונבואתו אשר ראית ואל תמנע מלהגיד לי דבר ה'

"מבוא השלישי" - תחת עזרת ישראל שהחיל ועזרת נשים לפניה  

מצודת ציון

"מבוא" - פתח שבאים דרך בו

"תכחד" - ענין מניעה והעלמה