מצודות על ירמיהו לח כד

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"ולא תמות" - ואז לא תמות ביד השרים כי כשידעו מהדברים ההם ימיתוך

"בדברים האלה" - מה שדברתי עמך