מצודות על ירמיהו לח י

<< מצודות על ירמיהו • פרק לח >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"קח בידך מזה" - מן המקום הזה קח עמך שלשים אנשים ועל ידם תוצא את ירמיהו מן הבור עד לא ימות (ולפי שהיו תשושי כח מעקת הרעבון הוצרכו שלשים)  

מצודת ציון

"בידך" - עמך ברשותך לעשות מצותיך וכן אנשי המלחמה אשר בידינו (במדבר לא)