מצודות על ירמיהו כב כג

<< מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"מה נחנת" - מהו החן אשר תמצא בזה בבוא לך מכאובים וחיל כיולדה ר"ל וכי בעבור זה תמצא חן בעיני האויב

"יושבת בלבנון" - אתה ישראל היושבת בלבנון וחזר ופירש מקוננת בארזים ר"ל יושבת בבתי עצי ארזי לבנון

מצודת ציון

"מקוננת" - ענין מדור כמו ודרור קן לה (תהלים פד)ואמר בלשון שאלה

"נחנת" - מלשון חן

"חבלים" - מכאובים

"חיל" - חלחלה