מצודות על ירמיהו כב ב

מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"בשערים האלה" - שערי בית המלך

"אתה ועבדיך" - גם אתה שמע גם עבדיך וגו' ישמעו