מצודות על ירמיהו כב כ

<< מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כל מאהביך" - העכו"ם שהיו לך לעזרה והם אשור ומצרים גם המה נשברו על ידי נ"נ ומעתה לא תמצא עוזרים

"ובבשן" - על הר בשן הרימי את קולך וצעקי בכל עבר ובכל צד

"עלי הלבנון" - עלי על הר הלבנון וצעקי למען יהיה נשמע הקול למרחוק

מצודת ציון

"מעברים" - מלשון עבר וצד