מצודות על ירמיהו כב כה

<< מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ונתתיך ביד וגו'" - כפל הדבר פעמים רבות במ"ש להגדיל הענין ולהפחידו

מצודת ציון

"יגור" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)