מצודות על ירמיהו כב כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"כי אז" - כאשר ילכו המה בשבי תבושי מכל רעתך אשר עזבת את ה' ובטחת עליהם

"ומאהביך" - הם אשור ומצרים וכפל הדבר במ"ש

"כל רועיך" - אשור ומצרים שהיו רועים ומנהיגים אותך ישבר אותם הרוח ועל נ"נ יאמר כי הוא ישברם

מצודת ציון

"תרעה" - ענין שבירה כמו תרועם בשבט ברזל (תהלים ב)

"ונכלמת" - מלשון כלימה וחרפה