מצודות על ירמיהו כב יג

| מצודות על ירמיהופרק כ"ב • פסוק י"ג | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הוי בונה" - יש להתאונן על זה שבנה ביתו בלא צדק ועליות הבית בנה בלא משפט כי עבד ברעהו חנם כי לא הקדים לו שכרו ואף אחר העבודה לא נתן לו שכר פעולתו ועל יהויקים הוא אומר כמפורש בסוף הענין 

מצודת ציון

"ועליותיו" - מלשון עליה והם החדרים שהמה ממעל

"ופועלו" - רצה לומר שכר הפעולה