מצודות על ירמיהו כב יט

<< מצודות על ירמיהו • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"סחוב והשלך" - יהיה מגורר ומושלך להלן לשערי ירושלים מחוץ להם ולא יקבר כלל

"קבורת חמור יקבר" - ר"ל שכמו שלא יקבר החמור כשימות בדרך אבל יעזבוהו שם כן יהיה ענין יהויקים כי יוליכוהו בגולה וימות בדרך ויהיה לו קבורה כמו שיש אל החמור ר"ל כמו שאין לחמור כן לא יהיה לו

מצודת ציון

"סחוב" - ענין גרירה ומשיכה על הקרקע וכן ואת הכלבים לסחוב (לעיל טו)

"מהלאה" - להלן ורחוק