מצודות על יחזקאל ל יב

<< | מצודות על יחזקאלפרק ל' • פסוק י"ב | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אני ה' דברתי" - ובידי לקיים דברי

"והשימותי וגו'" - את הארץ ואנשיה הממלאים אותה אעשה שממה ע"י אנשים זרים ונכרים

"ומכרתי" - אמסור הארץ ביד הכשדים שהמה אנשים רעים ואכזרים

"יאורים" - מרבית היאורים תתיבש ר"ל אנשיה יגלו ממנה ולא יבוא להם עוד טובה מן היאורים וכאילו נתייבשו 

מצודת ציון

"חרבה" - מלשון חורב ויבש

"ומכרתי" - ענין מסירה וכן וימכרם ביד אויביהם (שופטים ב)

"והשימותי" - מלשון שממון