מצודות על יחזקאל ל ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ל >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ולקחו המונה" - מוסב למעלה לומר בכוש תהיה חלחלה בעת יפול חלל במצרים ויקחו את המון עמה בשבי ויסודות חומותיה יהיו נהרסים

"והיתה וגו'" - ר"ל בעת יפיל חלל רב במצרים תהיה חלחלה בכוש על כי יראו כי נכון הוא גם לבוא עליהם

"ובאה חרב" - של מלך בבל

מצודת ציון

"חלחלה" - רתת ורעדה