מצודות על יחזקאל ל יא

<< | מצודות על יחזקאלפרק ל' • פסוק י"א | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והריקו" - ישלפו חרבותם מתערם על מצרים

"עריצי גוים" - עמים חזקים יהיו מובאים ביד נבוכדנצר לשחת ארץ מצרים ועל הכשדים יאמר

"הוא ועמו אתו" - ר"ל פרעה ועמו אשר אתו ישבתו ביד נבוכדנצר 

מצודת ציון

"עריצי" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"והריקו" - מלשון ריק ר"ל ישלפו וירוקנו מתערם

"חרבותם" - מלשון חרב