מצודות על יחזקאל ל ב

מצודות על יחזקאל • פרק ל >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 


 

מצודת דוד

"הלילו" - עשו יללה ואמרו אהה על היום ההוא הוא יום הפורעניות  

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"הה" - הוא כמו אהה והוא לשון צעקת יללה