מצודות על יחזקאל ל כד

| מצודות על יחזקאלפרק ל' • פסוק כ"ד | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ונאק" - פרעה יאנח לפני נבוכדנצר נאקות חלל כדרך שהחללים נואקים בצאת נפשם

"ונתתי וגו'" - ר"ל אני אתן בידו הכח לאבד את מצרים 

מצודת ציון

"ונאק" - ענין אנחה כמו יאנק חלל (ירמיהו נא)